Sự đấu giá của bạn chính là lời chấp thuận đối với các điều khoản trong Chính sách Đấu giá của chúng tôi.

1. MIỄN ĐỔI TRẢ
Đấu giá thành công nghĩa là bạn cam kết mua sản phẩm đó. FAM KOI FISH có quyền chấp thuận hủy hoặc không hủy một phiên đấu giá thành công. Nếu hủy, phí hoàn trả hàng là 20% giá trị đấu giá thành công.

2. THANH TOÁN
Thanh toán phải được hoàn thành trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá. Ví dụ, nếu phiên đấu giá khép lại vào Chủ nhật thì phải tiến hành thanh toán chậm nhất là thứ Ba, còn nếu phiên đấu giá kết thúc ngày thứ Ba thì phải hoàn thành thanh toán chậm nhất là thứ Hai tuần kế tiếp.

3. ĐẢM BẢO SỨC KHỎE CHO CÁ KOI
Trước khi giao, nhận cá, chúng tôi sẽ đảm bảo sức khỏe cho cá Koi của bạn trong vòng 14 ngày miễn phí. Nếu cá có bất cứ vấn đề gì trong khoảng thời gian bảo hành này (như bệnh hoặc chết) trước khi giao đến bạn, chúng tôi sẽ hoàn phí nhưng không thay thế cá khác.

Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo cá Koi trong tình trạng tốt nhất cho đến khi giao hàng. Nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các vấn đề phát sinh sau ngày thứ 14, cũng như không hoàn phí hay thay thế cá khác.

CHÚ Ý: Thời hạn bảo hành 14 ngày được tính từ ngày kết thúc đấu giá. Ví dụ, nếu đấu giá kết thúc vào thứ Tư thì ngày đầu tiên trong thời hạn bảo hành sẽ là thứ Năm. Sau khi bạn nhận được cá, chúng tôi sẽ đảm bảo sức khỏe cho cá trong vòng 24 giờ.

Nếu cá Koi chết hay bị bệnh, bị thương trong thời gian bảo hành, hãy gửi hình ảnh minh chứng đến chúng tôi. Nếu cá chết, hãy vớt nó ra khỏi hồ, bể và chụp hình phần đầu và thân bên để chúng tôi dễ dàng xác định hơn. Mức hoàn phí sẽ do FAM KOI FISH quyết định.

4. GIAO HÀNG
Chúng tôi sẽ kết hợp giao các chuyến hàng cùng một lúc để tiết kiệm chi phí vận chuyển giúp bạn. Trong thời hạn bảo hành 14 ngày, bạn có thể tiếp tục đấu giá hoặc mua những con cá Koi khác để kết hợp vận chuyển cùng lúc.

CHÚ Ý: Nếu bạn không thể sắp xếp vận chuyển trong vòng 14 ngày, hãy liên hệ với chúng tôi. Nếu cá ốm hay chết trong khoảng thời gian này, FAM KOI FISH sẽ không chịu trách nhiệm hay thực hiện bồi hoàn, thay thế.

Mỗi con cá Koi được mua bằng hình thức đấu giá được đảm bảo sức khỏe trong 14 ngày. Thời hạn này sẽ không kéo dài khi bạn mua con cá khác. Nếu cá ốm hay chết trong khoảng thời gian này, FAM KOI FISH sẽ không chịu trách nhiệm hay thực hiện bồi hoàn, thay thế.

Việc bồi hoàn thông thường cũng không bao gồm chi phí vận chuyển.

FAM KOI FISH không chịu trách nhiệm cho mọi hư hỏng đối với hộp và/hoặc cá Koi trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hỗ trợ chuyển ý kiến đóng góp của bạn đến đơn vị vận chuyển. FAM KOI FISH gợi ý bạn nên mua bảo hiểm vận chuyển cho các chuyến hàng này.

5. PHÍ GIỮ HỘ
Nếu chúng tôi tiếp tục giữ cá sau khoảng thời gian bảo hành 14 ngày, chúng tôi sẽ tính phí $25/con/tuần từ sau ngày thứ 14 trở đi. Trong thời gian giữ hộ này, nếu cá ốm hay chết, FAM KOI FISH sẽ không chịu trách nhiệm hay thực hiện bồi hoàn, thay thế.

6. LỖI HỆ THỐNG
Với trình độ phát triển công nghệ hiện tại, không dễ vận hành hay phát triển phần mềm hay hệ thống xử lý dữ liệu (phần cứng) nào mà không xảy ra lỗi hay các trường hợp bất ngờ liên quan đến đường truyền internet (sau đây được gọi là “lỗi kỹ thuật”). Do đó, FAM KOI FISH không bảo đảm sự vận hành xuyên suốt và liền mạch của website và hệ thống kỹ thuật. Đồng thời, FAM KOI FISH cũng không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào được gây ra bởi người đấu giá hay các bên thứ ba từ việc sử dụng các dịch vụ của FAM KOI FISH. Đặc biệt, FAM KOI FISH không chịu trách nhiệm cho các tổn thất từ việc người dùng đã thực hiện đấu giá nhưng FAM KOI FISH chưa ghi nhận được, hoặc chưa ghi nhận kịp thời, do lỗi kỹ thuật. Các trường hợp ngoại lệ do FAM KOI FISH quyết định. Nếu toàn bộ một phiên đấu giá được coi là bị gián đoạn bởi vấn đề hosting và coding ảnh hưởng đến tất cả hay một lượng lớn người dùng, FAM KOI FISH có quyền vô hiệu hóa phiên đấu giá và hoàn trả phí.